DSC03199.JPG

Pracuji s dětmi a dospívajícími s: 

 

 • ADHD a projevy nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity v chování, 

 • obtížemi ve vztazích s vrstevníky, učiteli a kteří se dostávají do konfliktů s rodiči, 

 • nízkým sebevědomím, důvěrou ve vlastní schopnosti a možnost změny, 

 • psychosomatickými obtížemi (např. bolesti břicha a hlavy při odchodu do školy),

 • obtížemi ve zvládání vzteku,

 • úzkostnými projevy v chování,

 • depresivními projevy v chování a častou změnou nálad.

Rodičům dětí nabízím konzultace.

Jsem tu dále pro dospělé, kteří se v životě cítí být něčím omezováni, nebo se opakovaně dostávají do situací, kterým chtějí více porozumět a umět s nimi lépe pracovat. Také tu jsem pro ty, kteří se dostali do složité životní situace, ve které se potřebují zorientovat a rozhodnout se, jakým směrem se vydat. V neposlední řadě tu jsem pro ty, kteří chtějí pracovat na svém osobním růstu a seberozvoji. Obrátit se na mě je možné například ohledně: 

 • konfliktů a nespokojenosti v partnerských vztazích, 

 • psychosomatických obtíží, 

 • úzkostí, přetrvávajícího smutku a depresivních myšlenek, 

 • náročných životních událostí a traumatických zážitků, 

 • osobního růstu a seberozvoje.