0

Pracuji s dětmi a dospívajícími s:

 • ADHD a projevy nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity v chování,
 • obtížemi ve vztazích s vrstevníky, učiteli a kteří se dostávají do konfliktů s rodiči,
 • nízkým sebevědomím, důvěrou ve vlastní schopnosti a možnost změny,
 • psychosomatickými obtížemi (např. bolesti břicha a hlavy při odchodu do školy),
 • obtížemi ve zvládání vzteku,
 • úzkostnými projevy v chování,
 • depresivními projevy v chování a častou změnou nálad.

Rodičům dětí nabízím konzultace.

Jsem tu dále pro dospělé, kteří se v životě cítí být něčím omezováni, nebo se opakovaně dostávají do situací, kterým chtějí více porozumět a umět s nimi lépe pracovat. Také tu jsem pro ty, kteří se dostali do složité životní situace, ve které se potřebují zorientovat a rozhodnout se, jakým směrem se vydat. V neposlední řadě tu jsem pro ty, kteří chtějí pracovat na svém osobním růstu a seberozvoji. Obrátit se na mě je možné například ohledně:

 • konfliktů a nespokojenosti v partnerských vztazích,
 • psychosomatických obtíží,
 • úzkostí, přetrvávajícího smutku a depresivních myšlenek,
 • náročných životních událostí a traumatických zážitků,
 • osobního růstu a seberozvoje.
Profilová fotka