DSC03199.JPG

Absolvované vzdělání a kurzy: 

- Mgr. vzdělání v oboru Psychologie, Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 

- Supervizní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze (doposud frekventantem)., Český institut Biosyntézy z.s,

- Základní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze, Český institut Biosyntézy z.s,

- Kurz Školní psycholog na ZŠ a SŠ, Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,

- Kurz Základní krizová intervence, Remedium Praha o.p.s a další  kurzy. 

 

Praxe a další činnosti: 

 

- psychologické poradenství, krizová intervence a individuální konzultace pro rodiče, učitele a žáky, práce se třídními kolektivy (ZŠ Hudcova, Brno), 

- individuální a rodinné poradenství pro mladistvé a jejich rodinné příslušníky, lektorování skupinových setkání zaměřených

na zvládání agrese u mladistvých (Probační a mediační služba ČR),

- poradenství pro učitele žáků s ADHD, metodik a lektor preventivních programů pro třídní kolektivy s dětmi s ADHD, lektor     kurzů sociálně-emočního učení pro děti s ADHD (Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno),

- vychovatel a školní metodik prevence (ZŠ Babice nad Svitavou) a další praxe.