0

Jmenuji se Petr Davídek a působím jako psycholog a terapeut v Brně. V rámci své soukromé praxe nabízím psychologické poradenství a terapii pro děti, dospívající a dospělé.

Vedle soukromé praxe působím jako školní psycholog na základní škole v Brně, kde poskytuji konzultace rodičům a učitelům, pracuji se třídními kolektivy a individuálně s dětmi a dospívajícími. Dlouhodobě také pracuji s dětmi s ADHD, pro které jsem vedl i vícero specializovaných programů zaměřených na sociálně-emoční učení, podporu jejich vztahů s vrstevníky a pozitivních vzorců chování.

Při své práci respektuji jedinečnost a osobní tempo klientů a vycházím z Biosyntetické psychoterapie - moderní metody v psychosomatické psychoterapii, která rozvíjí přirozené zdroje a klade důraz na bezpečí a soulad mezi tím, jak se člověk cítí, co si myslí, jak se chová a jak tomu všemu rozumí. Kromě zaměření se na to, co člověk cítí a co si myslí, si také s klienty všímám, jak na situaci, kterou řeší, reaguje jejich tělo – jestli např. mají napjaté svaly, obtížně se jim dýchá nebo je něco bolí apod.

S dětmi využívám i prvky terapie hrou, která je pro ně přirozenou a bezpečnou formou jejich rozvoje.