0

Absolvované vzdělání a kurzy:

  • Mgr. vzdělání v oboru Psychologie, Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
  • Komplexní psychoterapeutický výcvik v somatické a hlubinně orientované psychoterapii - Biosyntéze; Český institut Biosyntézy z.s
  • Základní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze, Český institut Biosyntézy z. s.,
  • Kurz Školní psycholog na ZŠ a SŠ, Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
  • Kurz Základní krizová intervence, Remedium Praha o. p. s. a další kurzy.

Praxe a další činnosti:

  • psychologické poradenství, krizová intervence a individuální konzultace pro rodiče, učitele a žáky, práce se třídními kolektivy (ZŠ Hudcova, Brno),
  • individuální a rodinné poradenství pro mladistvé a jejich rodinné příslušníky, lektorování skupinových setkání zaměřených na zvládání agrese u mladistvých (Probační a mediační služba ČR),
  • poradenství pro učitele žáků s ADHD, metodik a lektor preventivních programů pro třídní kolektivy s dětmi s ADHD, lektor kurzů sociálně-emočního učení pro děti s ADHD (Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno),
  • vychovatel a školní metodik prevence (ZŠ Babice nad Svitavou) a další praxe.
Profilová fotka